Tasakaalus tervislik toitumine

Tasakaalus ja tervislik toitumine on hea vormi ja enesetunde aluseks. Tervislikult söömine ei tähenda igavat toidulauda ja maitsvatest toitudest loobumist. Vastupidiselt hõlmab see endas tasakaalu, mille saavutamiseks tuleb süüa mitmekesiselt ja nii palju, kui keha vajab. Nii saab keha kätte vajalikud toitained, et olla terve ja tegus. Sellepärast ei olegi ükski toit tervislik ega ebatervislik, kasulik või kahjulik. Kõik sõltub kogustest ja söömise sagedusest.

Koolituse eesmärkideks on:

 • Anda osalejatele teadmised tervisliku ja tasakaalus toitumise põhimõtetest
 • Teadvustada, mis on makro- ja mikrotoitained ning milleks neid vaja on
 • Teadvustada Põhjamaade toitumispüramiidi
 • Selgitada erinevate toidugruppide tarbimise olulisust ja sealt tulenevat kasu organismile
 • Õpetada osalejaid tegema häid valikuid, mis toetavad tasakaalustatud toitumise põhimõtteid
 • Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad teemad ja soovitused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Toitumispüramiid
 • Makro- ja mikrotoitained (vitamiinid ja mineraalained)
 • Inimese energiavajadus
 • Erinevad toidugrupid vastavalt energiavajadusele
 • Erinevate toidugruppide roll tasakaalus toitumise juures
 • Loomsed ja taimsed rasvhapete allikad
 • Tervislik ja tasakaalus toiduvalik vastavalt energiavajadusele

Koolitusmeetodid:

Teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste näidete ja individuaalsete harjutuste varal.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb Põhjamaade toitumispüramiidi
 • Teab, mis on makrotoitained, vitamiinid ja mineraalained ning nende põhilisi allikaid
 • Oskab nimetada põhilisi toidugruppe ning sinna kuuluvaid toiduaineid, mis peaksid igapäevamenüüs olema esindatud
 • On teadlik orienteeruvatest kogustest erinevate toidugruppide lõikes
 • Oskab teha vahet loomsel ja taimsel toidurasval ning teab nende allikaid
 • Oskab koostada päeva lõikes endale toidugruppide lõikes tasakaalus menüü
 • Õpib analüüsima oma igapäevast toitumist, et see vastaks tervisliku ja tasakaalus toitumise juhistele

  Koolitaja Kendra K Vaino