Tasakaalus tervislik toitumine

Tasakaalus ja tervislik toitumine on hea vormi ja enesetunde aluseks. Tervislikult söömine ei tähenda igavat toidulauda ja maitsvatest toitudest loobumist. Vastupidiselt hõlmab see endas tasakaalu, mille saavutamiseks tuleb süüa mitmekesiselt ja nii palju, kui keha vajab. Nii saab keha kätte vajalikud toitained, et olla terve ja tegus. Sellepärast ei olegi ükski toit tervislik ega ebatervislik, kasulik või kahjulik. Kõik sõltub kogustest ja söömise sagedusest.

Koolituse eesmärkideks on:

 • omandada teadmised tervisliku ja tasakaalus toitumise põhimõtetest
 • osata teha vahet makro- ja mikrotoitainetel ning milleks neid vaja on
 • teadvustada erinevate toidugruppide tarbimise olulisust ja sealt tulenevat kasu organismile tulenevalt Põhjamaade toitumispüramiidist
 • õppida tegema häid valikuid, mis toetavad tasakaalustatud toitumise põhimõtteid

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Toitumispüramiid
 • Makro- ja mikrotoitained (vitamiinid ja mineraalained)
 • Inimese energiavajadus
 • Erinevad toidugrupid vastavalt energiavajadusele
 • Erinevate toidugruppide roll tasakaalus toitumise juures
 • Loomsed ja taimsed toidurasvade allikad
 • Tervislik, tasakaalus ja mitmekesine toiduvalik kui hea enesetunde alus

Koolitusmeetodid:

Aktiivse loengu vormis saadavad teoreetilised teadmised talletuvad eluliste näidete ja individuaalsete harjutuste varal. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad teemad ja soovitused.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, mis on makrotoitained, vitamiinid ja mineraalained ning nende põhilised allikaid
 • Oskab nimetada põhilisi toidugruppe ja sinna kuuluvaid toiduaineid, mis peaksid igapäevamenüüs olema esindatud ning tea orienteeruvaid soovituslikke koguseid toidugruppide lõikes
 • Eristab loomse ja taimse toidurasva allikaid
 • Koostab päeva lõikes endale toidugruppide lõikes tasakaalus menüü vastavalt põhjamaade toitumispüramiidile

  Koolitaja Kendra K Vaino