Emotsionaalne söömine

Toitumine ja emotsioonid on omavahel seotud. Meie ümber on märke, mis panevad meid sööma läbi seoste. Söömine toob rahulolutunde, kuid teinekord saab sellest hoopis kinnisidee. Koolitus ei käsitle toitumishäireid, vaid keskendub teguritele, mis meie söömiskäitumist mõjutavad ning seletab lahti miks see nii on. Kui me oleme teadlikud psühholoogilistest mehhanismidest, mis meie söömist olenevalt olukorrast mõjutavad, suudame paremini enda käitumist kontrollida. Igapäevaelu sündmused käivitavad meie ajus erinevaid emotsioone, mis annavad omakorda aluse edasiseks käitumiseks. Seega on oluline, et me suudame neid tundeid ja sealt tulenevat käitumist märgata ning vajadusel kahjulikke reaktsioone positiivsematega asendada. Kui me seda ei tee, halveneb meeleolu ja pikkamööda mõjub emotsionaalne kurnatus ka füüsilisele tervisele. Õnneks on emotsioonide juhtimine õpitav oskus ning jõukohane igaühele, kes soovib sellega tegeleda.

Koolituse eesmärkideks on:

 • Teadvustada, mis on need olukorrad, kus kontroll oma söömise üle kipub kaduma
 • Pöörata tähelepanu nüanssidele, mis meie söömiskäitumist mõjutavad
 • Annab ideid, kuidas erinevates olukordades hakkama saada
 • Õpetada osalejaid panema tähele tegureid, mis söömiskäitumist mõjutavad
 • Õpetada osalejaid koheselt märkama käivituvaid emotsioone ning vajadusel neid reguleerima
 • Teadvustada ja arendada emotsionaalse andekuse kui hea toimetuleku tagatise kompetentse
 • Pöörata tähelepanu positiivse enesehinnagu rollile heas toimetulekus

Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad teemad ja soovitused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Olukorrad, mis panevad meid sööma
 • Faktorid, mis mõjutavad meie tehtavaid valikuid alateadvuse tasandil
 • Toiduainetööstus ja ahvatlused poelettidel
 • Suhtumine toitu
 • Võimalused, mida vastavalt olukorrale rakendada
 • Emotsionaalne andekus – oskus märgata enda emotsioone, neid reguleerida ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega
 • Eneseteadlikkus ja oskus oma meeleolu juhtida
 • Positiivne enesehinnang, selle saavutamine ning olulisus

Koolitusmeetodid:

Interaktiivne loeng koos mitmete näidete, diskussiooni, individuaalsete- ja grupitöödega.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb ära olukorrad, kus peab enda toitumiskäitumist rohkem jälgima
 • Teab, mis on tegurid, mis mõjutavad toidu suhtes tehtavaid valikuid
 • Oskab keerulistes situatsioonides käituda, mis nõuavad toidu suhtes suuremat enesekontrolli
 • Kujundab isikliku seisukoha toitu
 • Teeb valmistoidu puhul paremaid ning teadlikke valikuid väljaspool kodu
 • Teab käitumistehnikaid, mida erinevates situatsioonides rakendada
 • Mõistab emotsioonide reguleerimise vajalikkust igapäevaelus
 • Teadvustab senisest rohkem iseennast ja oma tugevaid külgi
 • Tuleb enesega paremini toime muutuste ja ebakindla keskkonna tingimustes