Toidurasvad

Transrasvad tõusid eestlaste huviorbiiti juba aastate eest ja avaldasid sellega väga palju mõju tarbijate valikutele, mis pani omakorda reageerima toiduainete tootjad. Kokkuvõttes on olnud tulemus positiivne, sest transrasvade kasutamine kodumaises toodangus on kahanenud märgatavalt. Toidurasvade teema on aga oluliselt laiem ja järgmisena on tõusmas päevakorda loomsete rasvade vähendamine meie toidulaual.

Koolituse eesmärkideks on:

 • Rääkida toidurasvade ülesannetest ning nende tarbimise olulisusest
 • Teadvustada erinevate rasvhapete toimet meie organismile
 • Selgitada vahet taimsetel ja loomsetel toidurasvadel
 • Õpetada tegema rasvade tarbimisel tasakaalus toitumist toetavaid valikuid
 • Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad teemad ja soovitused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Rasva roll meie toidusedelis
 • Küllastunud ja küllastamata rasvhapped, nende funktsioonid kehas ja allikad
 • Kalades sisalduvad rasvahapped ja nende eripära
 • Tasakaalus toidurasvade tarbimine ja selle olulisus
 • Erinevad õlid ja rasvad ning nende kasutamise võimalused

Koolitusmeetodid:

Loengu osa vaheldub vestluse ja aruteluga. Praktiline eneseanalüüsi ülesanne teema lõpetuseks.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teeb vahet taimsetel ja loomsetel rasva allikatel ning teab nende tarbimisest tulenevat toimet organismile
 • Eristab lisatavaid ja peidetud toidurasvade allikaid
 • Oskab enda jaoks teha tasakaalus valikuid erinevate toidurasvade hulgast
 • On teadlik tasakaalus rasvhapete tarbimise päevasest kogusest ning oskab seda jälgida
 • Teeb teadliku valiku õlide ja rasvainete hulgas sõltuvalt kasutuseesmärgile

Koolitaja Kendra K Vaino