Tööstess ja toitumine

Selleks, et tulla toime tänapäevases ülikiires ja muutlikus maailmas, tuleb inimestel võita iseennast ning õppida juhtima paratamatult ning möödapääsmatult ligi hiilivat stressi, mis on organismi loomulik reaktsioon välismaailma ärritajatele. Stressi tulemusena halveneb meie tervis ja töövõime, mis omakorda takistab elamast täisväärtuslikku elu ja seda nautimast. Koolitusel uuritakse, mis toimub stressi puhul meie kehas?Kuidas teha häid valikuid ja hoida end füüsiliselt aktiivne tänapäeva kiire elustiili puhul?

Koolituse eesmärkideks on:

 • Tuletada meelde tervisliku ja tasakaalus toitumise põhimõtetted
 • Teadvustada, mis on makro- ja mikrotoitained ning milleks neid vaja on
 • Selgitada erinevate toidugruppide tarbimise olulisust ja sealt tulenevat kasu organismile
 • Õpetada osalejaid tegema häid valikuid, mis toetavad tasakaalustatud toitumise põhimõtteid ja aitavad ennetada tänapäeva elustiilihaigustesse haigestumise riski
 • Tutvustada lihtsaid psühholoogilisi võtteid tööstressi märkamiseks, haldamiseks ja juhtimiseks
 • Selgitada tööstressi ja enesemotivatsiooni seoseid – motiveeritud inimesel on vähem stressi ja ta kasutab oma võimeid paremini

Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad teemad ja soovitused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Inimkeha füsioloogia stressisituatsioonis
 • Makro- ja mikrotoitained (vitamiinid ja mineraalained)
 • Erinevad toidugrupid vastavalt energiavajadusele ja nende roll tasakaalus toitumise juures
 • Tervislik ja tasakaalus toiduvalik vastavalt energiavajadusele ning elustiilihaiguste ennetajana
 • Kehaline aktiivsus kui stressi leevendaja
 • Tööstressi allikad ja põhjused
 • Stressi ennetamine ja haldamine
 • Kolm võimalust – enesetunde leevendamine, olukorra muutmine või suhtumise muutmine
 • Enesemotivatsiooni leidmine – peab versus tahan tegevused
 • Ajajuhtimine kui võimalus igapäevategevusi rohkem mõtestada ja planeerida

Koolitusmeetodid:

Interaktiivne loeng koos praktiliste näidetega ja harjutustega. Diskussioon, individuaalsed testid ja ülesanded.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, mis on makrotoitained, vitamiinid ja mineraalained ning nende olulisust menüüs ja põhilisi allikaid
 • Oskab nimetada põhilisi toidugruppe ning sinna kuuluvaid toiduaineid, mis peaksid igapäevamenüüs olema esindatud
 • Õpib analüüsima oma igapäevast toitumist, et see vastaks tervisliku ja tasakaalus toitumise juhistele ning oskab seda praktikas rakendada ka kiire elustiili juures.
 • Teab, kuidas hoida oma stressitase kontrolli all hoolimata kiirest elutempost kehalise aktiivsuse  ja teadliku tegutsemise abil
 • Oskab märgata esimesi stressiilminguid ja seeläbi teatud osas stressi ennetada
 • Teab, kuidas on omavahel seotud tööstress ja enesemotivatsioon ning kuidas teadlikult keskenduda positiivsetele nähtustele elus ja töös
 • Tunneb peamisi stressi leevendamise võtteid ja oskab neid valida vastavalt olukorrale