Eriüritused

  • Tervisepäev/nädal/kuu ettevõtetes
  • Tervisliku toitumise loengud/tunnid koolides
  • Motivatsiooniüritused (kombineeritud koolitus + töötoad)
  • Loeng + töötuba (vt ka koolitused)
  • Noortelaagrites toitumisloeng koos praktilise workshopiga snäkkide teemal