Müüdid toitumises

Toitumisega seoses on ringlemas mitmeid müüte. Mõned neist on pärit aastate tagant ning on visad kaduma, kuigi uuemad teadusuuringud lükkavad need ümber. Mõned müüdid aga on tekkinud reaalse elu näitel suust suhu informatsioonina üksikindiviidi või -grupi kogemuste najal, millel aga puudub teaduslik alus. Mida siis ikkagi uskuda?
Koolitus on mõeldud teadlikule toitujale või spordiharrastajale, kellel on olemas baasteadmised põhitoitainetest ja inimese energiavajadusest.

Koolituse eesmärkideks on:
• Kummutada erinevaid rahva hulgas ringlevaid toitumismüüte tuginedes teaduspõhistele andmetele
• Korrata üle üldised teadmised tervisliku ja tasakaalus toitumise põhimõtetest

Koolitusel käsitletavad teemad:
• Enimlevinud müüdid seoses toitumisega, mis puudutavad makrotoitaineid, energiavajadust, tervisesporti ja ühiskonnas esilekerkivaid trende.

Koolitusmeetodid:
Aktiivne vastastikune diskussioon kogu koolituse jooksul.

Koolituse tulemusena osaleja:
• Mõistab, miks on oluline tasakaalus toitumine
• Teab, miks koolitusel käsitletud müüdid on tekkinud ja nende tegelikku teaduspõhist alust
• Kujundab enda seisukoha ühiskonnas esilekerkivate trendide osas
• Oskab hinnata, mis allikaid edaspidi uskuda ja mille puhul olla skeptiline

Koolituse kesvus 2-3 akadeemilist tundi

Koolitaja Kendra K Vaino