Motivatsioon ja tööstress

Motivatsioon on suurim käimatõmbav jõud, mis paneb meid tegutsema. Kuidas leida seda aga enda tööülesandeid täites?
Emotsionaalne pühendumine tagab ka paremad töötulemused ja suurema rahulolu oma tööga.
Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised rakendamaks enda sisemisi ressursse ja enda tugevusi ning luua tööle laiem tähendus läbi loovate ja lihtsate lahenduste.

Koolitus sobib meeskondadele ja ettevõtetele, kes tahavad uut lähenemist ja uut energiat oma tööülesannete täitmisel läbi enesemotivatsiooni ning õppida juurde uusi oskuseid toimetulekuks tööstressiga.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Emotsionaalne intelligentsus ja enesemotivatsioon
  • Enesejuhtimine ja emotsionaalne andekus
  • Tööstress, sellega toimetulek ja läbipõlemise ennetamine

Koolitusmeetodid:

Teooriast lähtuvad iseseisvad- ja grupitööd, testid ja aktiivne arutelu arvukate näidete käsitlemisega.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Hindab senisest rohkem enda tugevaid külgi
  • Teab, millest tuleneb enesemotivatsioon ja mõistab selle kasulikkust ja vajadust
  • Eneseteadlikkus tõuseb
  • Õpib vähendama tööstressi ja avastab võimalusi tööd uue pilguga näha

Koolituse kestvus 7 akadeemilist tundi

Koolitaja Kendra K Vaino