Kõnepidamise kunst

Miks mõni kõne köidab sind nii, et kuulad huviga ja teine ajab lausa haigutama? Kuidas enda mõtteid selgelt ja lihtsalt väljendada, et see ka kuulajateni jõuaks?

Koolituse eesmärk on käia läbi avaliku esinemise põhitõed kõne ideest, loomisest, kujunemisest kuni esitluseni välja ja teadvustada enda tugevusi ning omandada oskused veenvalt esineda ja oma mõtteid edasi anda.

 

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Kõne kui kunst- esitlus, idee ja selle edasiandmine. Kuidas köita publikut?

Kuidas koostada head kõnet? Kõne komponendid ja ülesehitus. Eneseväljendusviisid.

Ettevalmistus ja ettekandmise nüansid

 

MEETODID:

Grupi- ja individuaalharjutused, praktiline kogemus läbi harjutamise. Videoülesvõtted eneseanalüüsiks.

 

ÕPIVÄLJUNDID:

Oskab kavandada erinevaid sõnavõtte ja kõnesid

Teab kõne komponente ja oskab neid sõnavõttudes rakendada

Saab suuniseid ja kogemuse oma mõtete selgeks, arusaadavaks ja mõjuvaks esitamiseks

Omab näpunäiteid suurema esinemisjulguse ja -valmiduse saavutamiseks

 

Koolituse kestus 8AK

 

Koolitaja Kendra K Vaino