Tasakaalus tervislik toitumine

 

Tasakaalus ja tervislik toitumine on hea vormi ja enesetunde aluseks. Tervislikult söömine ei tähenda igavat toidulauda ja maitsvatest toitudest loobumist. Vastupidiselt hõlmab see endas tasakaalu, mille saavutamiseks tuleb süüa mitmekesiselt ja nii palju, kui keha vajab. Nii saab keha kätte vajalikud toitained, et olla terve ja tegus. Sellepärast ei olegi ükski toit tervislik ega ebatervislik, kasulik või kahjulik. Kõik sõltub kogustest ja söömise sagedusest.

Koolituse eesmärkideks on:

 • omandada teadmised tervisliku ja tasakaalus toitumise põhimõtetest
 • osata teha vahet makro- ja mikrotoitainetel ning milleks neid vaja on
 • teadvustada erinevate toidugruppide tarbimise olulisust ja sealt tulenevat kasu organismile tulenevalt Põhjamaade toitumispüramiidist
 • õppida tegema häid valikuid, mis toetavad tasakaalustatud toitumise põhimõtteid

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Toitumispüramiid ja energiavajadus
 • Makro- ja mikrotoitained (vitamiinid ja mineraalained)
 • Erinevate toidugruppide olulisus ja roll tasakaalus toitumise juures
 • Hetkeolukord ja valikute võimalus
 • Tervislik, tasakaalus ja mitmekesine toiduvalik kui hea enesetunde alus

Koolitusmeetodid:

Aktiivse loengu ja vahetu arutelu vormis saadavad teoreetilised teadmised talletuvad eluliste näidete ja individuaalsete harjutuste varal. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad teemad ja soovitused.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, mis on makrotoitained, vitamiinid ja mineraalained ning nende põhilised allikaid
 • Oskab nimetada põhilisi toidugruppe ja sinna kuuluvaid toiduaineid, mis peaksid igapäevamenüüs olema esindatud ning teab orienteeruvaid soovituslikke koguseid toidugruppide lõikes
 • Oskab teha valikuid, mis toetavad tasakaalus ja eesmärgipärast toitumist
 • Teadvustab seoseid toiduvaliku mõju ja enesetunde vahel

Koolituse maht 6-8 akadeemilist tundi

Koolitaja Kendra K Vaino