Õppekorralduse ja kvaliteedi alused

Food & Fitness OÜ lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest ja majandustegevusteate esitamisega on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (ehis.ee).

Peamised õppekavarühmad vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile, milles koolitusi korraldatakse on:
Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm (0988)
Isikuareng (0031)

Food & Fitness OÜ poolt korraldatavad koolitused on eranditult tellimuskoolitused nii avaliku kui ka erasektori organisatsioonidele. Seega luuakse koolitusgrupid koolituse tellija poolt ning iga tellija jaoks koostatakse tema vajadustele vastav õppekava. Õppetöö toimub valdavalt tellija poolt valitud pinnal või tellija juures, samuti on võimalus kasutada Zoom-i keskkonda. Õppekava kvaliteet on tagatud kõrgete erialaspetsiifiliste kompetentside rakendamise baasil. Koolituse tellimiseks saab võtta ühendust e-maili teel kendra@foodandfitness.ee või telefoni teel.

Koolituse hind kujuneb sõltuvalt koolituse mahust, osalejate arvust ja toimumise asukohast. Tasumine koolituse eest toimub peale koolitust esitatud arve alusel. Koolituslepingute puhul aktsepteeritakse nii kirjalikke kui suulisi lepinguid. Koolituse detailid fikseeritakse lepingu näol või e-maili teel kirjalikult. Koolituse tellija võib koolituse tellimisest taganeda kirjaliku teatamisega igal ajal enne koolituse toimumise kuupäeva ilma põhjenduseta; arvet sel juhul ei esitata.

Koolituse mahtusid arvestatakse akadeemilistes tundides, 1 ak tund = 45 minutit. Koolitused viiakse läbi eesti või inglise keeles. Koolituste materjalid ja meetodid on valitud kasutades teaduspõhiseid lähenemisi. Koolituste läbiviijatel on laialdased kogemused omas valdkonnas, erialane väljaõpe ja/või täiskasvanute koolitaja kutse.

Koolituse läbinule väljastatakse koolitustõend. Koolituste puhul, kus õpiväljundite saavutamist hinnatakse, väljastatakse osalejale tunnistus. Mõlemal puhul on tellijal vajalik osalejate isikukoodide edastamine. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel. Koolituse tagasiside kogumine ja analüüsimine lepitakse tellijaga kokku ning kasutatakse omavahel kokkulepitud meetodeid ja kanaleid.