Töötajate tervislike eluviiside toetamine

Toitumine on üks olulisematest teguritest, mis mõjutab inimeste tervist ja heaolu, aga ka haigestumist ja tervisekadu. Kehaline aktiivsus on elustiili juures peamine muudetav tegur, mis potentsiaalselt aitab vähendada elustiiliga seotud krooniliste haiguste (eelkõige südame-veresoonkonna haiguste ja II tüübi diabeedi) riske ja aitab kaasa tervise tugevnemisele. Kuidas teha häid valikuid ja hoida end füüsiliselt aktiivne tänapäeva kiire elustiili puhul?

Koolituse eesmärkideks on:

 • Anda osalejatele teadmised tervisliku ja tasakaalus toitumise põhimõtetest
 • Teadvustada, mis on makro- ja mikrotoitained ning milleks neid vaja on
 • Teadvustada Põhjamaade toitumispüramiidi
 • Selgitada erinevate toidugruppide tarbimise olulisust ja sealt tulenevat kasu organismile
 • Õpetada osalejaid tegema häid valikuid, mis toetavad tasakaalustatud toitumise põhimõtteid ja aitavad ennetada tänapäeva elutiilihaigustesse haigestumise riski
 • Anda teadmisi kehalise aktiivsuse olulisusest ja soovitusi selle rakendamiseks igapäevaelus elustiilist lähtuvalt
 • Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad teemad ja soovitused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Toitumispüramiid
 • Makro- ja mikrotoitained (vitamiinid ja mineraalained)
 • Inimese energiavajadus. Miks me sööme?
 • Erinevad toidugrupid vastavalt energiavajadusele ja nende roll tasakaalus toitumise juures
 • Loomsed ja taimsed rasvhapete allikad
 • Tervislik ja tasakaalus toiduvalik vastavalt energiavajadusele ning elustiilihaiguste ennetajana
 • Tervis ja hea vorm läbi kehalise aktiivsuse
 • Erinevad kehalise aktiivsuse tasemed ja võimalused

Koolitusmeetodid:

Interaktiivne loeng koos diskussiooni, praktiliste näidete ja harjutustega. Individuaalne töö.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb Põhjamaade toitumispüramiidi
 • Teab, mis on makrotoitained, vitamiinid ja mineraalained ning nende olulisust menüüs ja põhilisi allikaid
 • Oskab nimetada põhilisi toidugruppe ning sinna kuuluvaid toiduaineid, mis peaksid igapäevamenüüs olema esindatud
 • On teadlik orienteeruvatest kogustest erinevate toidugruppide lõikes
 • Oskab teha vahet loomsel ja taimsel toidurasval ning teab nende allikaid
 • Koostab koolituse käigus päeva lõikes endale toidugruppide lõikes tasakaalus menüü
 • Õpib analüüsima oma igapäevast toitumist, et see vastaks tervisliku ja tasakaalus toitumise juhistele ning oskab seda praktikas rakendada ka kiire elustiili juures.
 • Teab, kuidas olla hoolimata kiirest elutempost kehalise aktiivsuse  ja teadlikkuse abil terve ja heas vormis
 • Omab ideid, mida juurutada oma igapäevaelus, et läbi toitumise ja kehalise aktiivsuse ennetada tänapäeva elustiilihaiguseid (eelkõige südame-veresoonkonna haigused ja II tüübi diabeet)

  Koolitaja Kendra K Vaino