Töötajate tervislike eluviiside toetamine

Toitumine on üks olulisematest teguritest, mis mõjutab inimeste tervist ja heaolu, aga ka haigestumist ja tervisekadu. Kehaline aktiivsus on elustiili juures peamine muudetav tegur, mis potentsiaalselt aitab vähendada elustiiliga seotud krooniliste haiguste riske ja aitab kaasa tervise tugevnemisele. Kuidas teha häid valikuid ja hoida end füüsiliselt aktiivne tänapäeva kiire eluviisi puhul?

 

Koolituse eesmärkideks on:

 • Omandada tervisliku ja tasakaalus toitumise põhimõtted
 • Eristada makro- ja mikrotoitaineid ning tähtsustada nende vajadust
 • Teadvustada erinevate toidugruppide tarbimise olulisust ja sealt tulenevat kasu organismile ja enesetundele
 • Õppida tegema häid valikuid, mis toetavad tasakaalustatud toitumise põhimõtteid ja aitavad ennetada tänapäeva eluviisihaigustesse haigestumise riski
 • Tähtsustada kehalise aktiivsuse olulisust ja leida võimalusi selle rakendamiseks igapäevaelus elustiilist lähtuvalt

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Inimese energiavajadus. Miks me sööme?
 • Toitumispüramiid: Makro- ja mikrotoitained (vitamiinid ja mineraalained)
 • Erinevad toidugrupid vastavalt energiavajadusele ja nende roll tasakaalus toitumise juures
 • Tervis ja hea vorm läbi kehalise aktiivsuse
 • Erinevad kehalise aktiivsuse tasemed ja võimalused

Koolitusmeetodid:

Interaktiivne loeng koos diskussiooni, praktiliste näidete ja individuaalse ning grupitööga.
Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad teemad ja soovitused.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab välja tuua erinevad toidugrupid, mis peaksid igapäeva menüüs olema esindatud
 • Teab, mis on makrotoitained, vitamiinid ja mineraalained ning nende olulisust menüüs ja põhilisi allikaid
 • On teadlik enda energiavajadusest ning toidu kogustest mis toetavad mitmekesist ja tasakaalus toitumist
 • Teadvustab ja oskab märgata ületarbimise ohtusid organismile
 • Koostab koolituse käigus päeva lõikes endale toidugruppide lõikes tasakaalus menüü
 • Leiab võimalused, kuidas olla hoolimata kiirest elutempost kehalise aktiivsuse  ja teadlikkuse abil terve ja heas vormis

Koolituse maht 7-8 akadeemilist tundi

Koolitaja Kendra K Vaino